poniedziałek, 5 czerwca 2017

Żółw (Turtle)

Mały eksperyment z użyciem wycinaczy DpCraft i flamastrów Giotto.
 
A small experiment with the use of DpCraft cutters and Giotto markers.
 Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Achtung:

Komentarze są moderowane jedynie w zakresie blokowania spamu, wszystko inne prędzej lub póżniej /brak dostępu do sieci/ trafi na bloga.

Comments are moderated only in terms of blocking spam, everything else sooner or later /no network access/ goes on the blog.