czwartek, 4 maja 2017

Zakładka II (Bookmark II)

Zakładka z opakowania po perfumach Rihanna Rogue, zrobiona z użyciem wycinaczy DpCraft (tło - Sodalicious).
 
Bookmark from Rihanna Rogue perfume packaging, made with DpCraft punchers (background - Sodalicious).
 




Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Achtung:

Komentarze są moderowane jedynie w zakresie blokowania spamu, wszystko inne prędzej lub póżniej /brak dostępu do sieci/ trafi na bloga.

Comments are moderated only in terms of blocking spam, everything else sooner or later /no network access/ goes on the blog.