czwartek, 19 stycznia 2017

Opaska i mitenki (Headband and mittens)

Włóczka: odzysk* (pruta)
Szydełko: 5.0 mm /H/
Schemat (opaska): Amy Le Pelley / Hooked -
http://hooked.blog/crochet/twisted-head-band/
Zmiany: - Łańcuszek 90 oczek (89 ściegów) 1 pasek (zrobić 2): 1 rządek półsłupków nawijanych - 1 rządek słupków krzyżowanych od przodu - 1 rządek półsłupków nawijanych - zakończyć półsłupkami wokół całej robótki (3 półsłupki w każdym narożniku)
Schemat (mitenki): Partenia Fulwia / PartenoPolis Urban Workshop - dowolna długość łańcuszka - 1 rządek półsłupków nawijanych - 1 rządek słupków krzyżowanych od przodu - zakończyć ściegiem muszelkowym wzdłuż dolnego brzegu zeszyć wzdłuż dłuższego brzegu pozostawiając otwór na kciuk 
Wykonanie: Partenia Fulwia

Yarn: recycled*
Hook: 5.0 mm /H/
Pattern (headband): Amy Le Pelley / Hooked -
http://hooked.blog/crochet/twisted-head-band/
 Changes: - Chained 90 (89 stiches) 1 strip (make 2): 1 row HDC - 1 row DC X cross (from front) - 1 row HDC - end with SC arround all work (with 3 SC in each corner)
Pattern (mittens): Partenia Fulwia / PartenoPolis Urban Workshop - any chain length - 1 row HDC - 1 row DC X cross (from front) - end with HDC and make shell stitch along the bottom edge - sew the long edge, leaving a hole for the thumb
Made by: Partenia Fulwia
 
 

  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Achtung:

Komentarze są moderowane jedynie w zakresie blokowania spamu, wszystko inne prędzej lub póżniej /brak dostępu do sieci/ trafi na bloga.

Comments are moderated only in terms of blocking spam, everything else sooner or later /no network access/ goes on the blog.