czwartek, 8 grudnia 2016

Zimowy wieniec (Winter wreath)

Kokarda według tutorialu Paper Kawaii:
 
Bow according to tutorial, by Paper Kawaii:
 
 


100 % wykorzystanych części pochodzi z odzysku, lub było przeznaczone do wyrzucenia przez poprzedniego właściciela.
 
100% of the parts used is recycled or was intended to be thrown by the previous owner.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Achtung:

Komentarze są moderowane jedynie w zakresie blokowania spamu, wszystko inne prędzej lub póżniej /brak dostępu do sieci/ trafi na bloga.

Comments are moderated only in terms of blocking spam, everything else sooner or later /no network access/ goes on the blog.