sobota, 24 grudnia 2016

Byliście grzeczni? (Have you been good?)

Byliście grzeczni w tym roku?
 
Have you been good this year?
 

Oryginalne wzorniki:
 
Original Patterns:
 
Lanas Y Ovillos

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Achtung:

Komentarze są moderowane jedynie w zakresie blokowania spamu, wszystko inne prędzej lub póżniej /brak dostępu do sieci/ trafi na bloga.

Comments are moderated only in terms of blocking spam, everything else sooner or later /no network access/ goes on the blog.